-คณะผู้ดำเนินงาน-
ชื่อ-นามสกุล ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา 
 
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สบ5 ) คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 08-1826-3932
E-mail   sinloyma@gmail.com